Datum

2024

Project

WZC Roborst Zwalm

Klant

vzw Zorgnetwerk Cur@-Z

Plaats

×

Projecten.

Zwalm

Omschrijving

Woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden, geïntegreerd dagverzorgingscentrum voor 15 thuiswonende
Winnaar wedstrijdontwerp WZC Huize Roborst in Zwalm.

 

De vzw Zorgnetwerk Cur@-Z wenst te verhuizen naar de nieuwe site in Munkzwalm waar er gebouwd wordt aan het prestigieus masterplan voor het woonuitbreidingsgebied (WUG). Het project voorziet residentiële en thuisondersteunende zorg- en dienstverlening in een woonzorghuis met 120 woongelegenheden, DVC, LDC, GAW en een kinderopvang.

De grote verwevenheid met de groene waterrijke omgeving en de doorwaadbaarheid in het ontwerp werd enorm geapprecieerd. Het ontwerp kiest resoluut voor een beleving van kleinschaligheid in grootschaligheid met specifieke aandacht voor de leefbaarheid, lichtinval en geborgenheid in het ontwerp. Het bouwvolume wordt lichter door de verschillende vormen waarmee er gespeeld wordt. Het ontwerp biedt een goed context gebonden antwoord op wat het masterplan als ambitieniveau naar voor schuift. De kwaliteit van het ontwerp zal uitgroeien naar een state-of-the art woonzorgcentrum dat past in de ruime en nabije omgeving van Munkzwalm.

 

DETOO ARCHITECTS werkt met SDKE, Technix, Cur@-Z  en alle masterplan partners SOLVA, VMSW, SHM Vlaamse Ardennen, VMM, Buresco, Fris in het landschap, Murmuur, gemeente Zwalm, provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid samen om dit ambitieuze project waar te maken!

Zowel vanuit de zorgvisie als vanuit het masterplan moet de architectuur kleinschaligheid ademen. Vier woonhuizen, vier compacte gebouwen zijn duidelijk leesbaar in het landschap. De bakstenen volumes met een licht glooiend dak maken de plek waar iemand woont heel herkenbaar. De leefschakels tussen de woonhuizen hebben een andere materialiteit en zijn veel transparanter naar het terras toe. We evolueren hiermee voorbij het massieve beeld van het woonzorgcentrum, maar brengen speelse volumes die de kleinschalige en inclusieve visie in Munkzwalm verbeelden.

 

STATE-OF-THE ART WOONZORGCENTRUM DAT PAST IN DE OMGEVING

Datum

2024

Project

WZC Roborst Zwalm

Klant

vzw Zorgnetwerk Cur@-Z

Plaats

×

Actieve projecten.

Zwalm

Omschrijving

Woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden, geïntegreerd dagverzorgingscentrum voor 15 thuiswonende