Datum

Project

Woonzorgcentrum De Ceder

Klant

OCMW Beersel

Plaats

×

Projecten.

Beersel

Omschrijving

Vervangingsnieuwbouw WZC De Ceder en de bouw van een Lokaal Dienstencentrum (LDC)

Kleinschalig kwaliteitsvol wonen

In De Ceder zullen 64 mensen samenwonen in één huis. Het is echter onze taak om binnen dit grootschalige programma te zoeken naar kleinschaligheid. Wonen binnen kleine entiteiten van 8 personen, verhoogt het gevoel van welzijn. Studies rond kleinschalig genormaliseerd wonen bewijzen dat wonen in een kleinere groep niet alleen voor de bewoners meer rust brengt. Ook het personeel kan meer in contact treden met de bewoners. De architectuur van deze woongemeenschap heeft veel impact op het samen leven. Mensen kunnen zich makkelijker identificeren met hun omgeving, en vinden meer rust en samenhorigheid bij elkaar.
Op deze manier ontstaat er een dorpsgevoel tegenover een institutionele instelling. We spreken over woningen, leefgroep, woonkamers. Afzonderlijke entiteiten met een eigen uitstraling vormen een aangename woonomgeving.

Zorg optimaal ondersteunen

We streven naar het huiselijke gevoel van leven met 8 buren in onze architectuur. De afzonderlijke kleinschalige entiteiten worden functioneel verweven in het grotere geheel. Zo wordt er een antwoord geformuleerd op het huiselijke en functionele, rekening houdend met de beheersing van de exploitatiekost van het woonzorgcentrum. De nabijheid van zorg ondersteunende functies maken de loopafstanden voor de medewerkers korter.

HUISELIJKHEID ALS DRIJFVEER VAN HET ONTWERP

Datum

Project

Woonzorgcentrum De Ceder

Klant

OCMW Beersel

Plaats

×

Actieve projecten.

Beersel

Omschrijving

Vervangingsnieuwbouw WZC De Ceder en de bouw van een Lokaal Dienstencentrum (LDC)