Datum

Project

WZC Het Hof – GAW Silva

Klant

Woonzorg Samen Ouder VZW

Plaats

×

Projecten.

Sint-Niklaas

Omschrijving

Bouwen van een WZC met zorgverlening, polyvalente ruimte en wellness

Bouwen van een WZC en appartementen met zorgverlening

Het ontwerp gaat uit van behoud en een integratie van de aanwezige waardevolle bomen,
waardoor is geopteerd om de parkeerplaatsen niet ondergronds te voorzien. De hinder naar de
aanpalende percelen wordt tot een minimum beperkt door het respecteren van een minimale
bouwvrije strook van 10 meter en het behoud en versterken van het bomenbestand aan de randen van het perceel. Het project bestaat uit twee delen, rechts het woonzorgcentrum en links een parkeergebouw met op de verdiepingen assistentiewoningen. Een verbindingsgang op de tweede verdieping verbindt beide volumes.

Het gebouw met 4 bouwlagen (14 assistentiewoningen) bevindt zich centraal op het perceel ten opzichte van de voorliggende percelen bestaat het gebouw uit 3 bouwlagen (woonzorgcentrum 69 kamers). Als materiaal wordt geopteerd voor een donkerbruin genuanceerde gevelsteen, de luifels en terrassen worden voorzien in wit gepolijst architectonisch beton.

Het project voorziet in een omgevingsaanleg (gras, hagen, bomen, heesters, … ) met behoud van een aantal bestaande bomen. Er worden 39 parkeerplaatsen voorzien, en een zone voor leveringen. Het project voorziet ook een zone voor een fiets- en voetgangersdoorsteek naar het toekomstig park “De Winningen”

 

“EEN NIEUWE WOON– EN LEEFCAMPUS IN EEN GROENE PARKOMGEVING”

Datum

Project

WZC Het Hof – GAW Silva

Klant

Woonzorg Samen Ouder VZW

Plaats

×

Actieve projecten.

Sint-Niklaas

Omschrijving

Bouwen van een WZC met zorgverlening, polyvalente ruimte en wellness