Datum

2015

Project

Fase 1 Masterplan Sint Vincentiusziekenhuis

Klant

GasthuisZusters Antwerpen vzw

Plaats

×

Projecten.

Antwerpen

Omschrijving

Uitbreiding algemeen ziekenhuis met integratie en restauratie van een beschermde kapel,..

Masterplan

 

Dit masterplan omvat de modernisering en uitbreiding van het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen. De uitdaging van het project voor het Sint Vincentius ziekenhuis bestond erin om moderne ziekenhuisinfrastructuur, zowel technisch als architecturaal te integreren binnen een historische en stedelijke context. Het ontwerp dat in februari 2012 werd gerealiseerd, focust op een totaal andere beleving van het ziekenhuis met veel aandacht voor licht, ruimte, comfort, natuurlijke materialen, en een drempelloze toegankelijkheid voor de gebruikers. Het vernieuwde inkomgebeuren, waarvan het onthaal een onderdeel vormt, geeft een ander gezicht aan het ziekenhuis. De benadering en de beleving start eigenlijk reeds vanaf het plein. Een van de belangrijkste opties die hier werd genomen is het ondergronds brengen van de parking. Op die manier wordt het plein weer aan de mensen gegeven en kan het zijn oorspronkelijke functie opnieuw opnemen. In de ondergrondse parking kunnen bijvoorbeeld personen tot bij de liften met de wagen worden afgezet. Deze liften geven uit in het inkomstpaviljoen van het ziekenhuis.

Gezien de kapel en de aangrenzende gebouwen beschermd zijn, moest het ontwerp voor de nieuwbouw derwijze aan te sluiten met de historische gebouwen dat er een vloeiende overgang is, meer nog, vanuit Monumenten & Landschappen kwam de vraag om de oorspronkelijke symmetrie, d.w.z. 13 traveeën aan beide zijden van de te restaureren kapel, te herstellen. Om tot een concept te komen waarin zowel de diensten Monumenten & Landschappen en Stedenbouw, en dit zowel op stedelijk als provinciaal vlak, zich konden verzoenen, zijn diverse plenaire vergaderingen aan voorafgegaan. Ook aan de welstandscommissie van de stad Antwerpen werden de plannen diverse malen voorgelegd.

Het gerealiseerde project 1 van masterplan betreft behalve de nieuwbouw met centrale sterilisatie, OK, IC, apotheek + dagkliniek 80 bedden, en nieuw onthaalatrium ook de aanleg van een inkomplein met 2 lagen ondergrondse parking.

Zorginnovatieprijs

Het ontwerp en de visie van het onthaalgebeuren (‘Een huis’ voor zieken) won de zorginnovatieprijs van de vakpers die werd uitgereikt op de Healthcarebeurs in oktober 2008. Het atrium met onthaal, opname en inschrijving van het Sint Vincentiusziekenhuis te Antwerpen herinnert in niks meer aan een klassiek ziekenhuis en aan het gerestaureerde historische eclecticistische exterieur kan je het al helemaal niet merken. Het is alsof je een woonkamer binnenstapt badend in een warme eigentijdse huiselijke sfeer die vertrouwen,rust, geborgenheid, optimisme en vitaliteit uitstraalt en waar de patiënt én familie voelen dat zij op de eerste plaats komen. We keren als het ware terug naar etymologische betekenis van een ziekenhuis, namelijk: “een huis voor zieken”. De zintuigen worden op specifieke manieren geprikkeld, zo worden er bijvoorbeeld voor de reukzin echte bloemen gebruikt. Bloemen vormen de rode draad die de patiënt overal vergezelt in het gebouw en worden per seizoen aangepast. Kleuren worden functioneel aangewend en afgestemd op het gebruiksdoel. Kortom “sfeer en emotie” worden samen met “efficiëntie en klinische eisen” tot één ruimtelijk totaalconcept gekneed. Dit concept is in eerste instantie gericht naar patiënten én familie om de stress en negatieve gevoelens van een bezoek aan een ziekenhuis zoveel mogelijk te absorberen en mogelijks te transformeren naar iets positiefs.

Meerwaarde voor de buurt

De parking verhuisde ondergronds en het voorplein werd opnieuw aan de mensen gegeven en aantrekkelijk ingericht met verpozingsplekjes, speelruimte voor kinderen, fietsenstalling. Het geheel werd overzichtelijk georganiseerd met haagjes en bomen als groene zoneringselementen. Een centrale waterstrook met fonteintjes vervolledigen het concept met een extra levendige toets. Door het semi-publieke karakter van het plein ontstaat een groene oase die zuurstof biedt in het dichte stadsweefsel en een geïntegreerde brug maakt naar het ziekenhuis. Buurtbewoners maken er dankbaar gebruik van als rust- en ontmoetingsplaats waardoor het plein de sociale cohesie versterkt.

Het plein wordt halfomsloten door de bestaande kapel met zijvleugels en de nieuwbouw waardoor de gebouwen als het ware een omarmende uitnodigende beweging maken. Deze opvatting herinnert trouwens aan de historische situatie zoals te zien op oude prenten van de kapel met klooster.

Een primeur

Ook op het milieu heeft het project een positieve impact. Een systeem met een warmtepomp met boringen tot op 150m diepte is een belangrijke alternatieve energiebron voor het ziekenhuis. Voor de eerste maal werd hier een BEO veld (Boorgat Energie Opslag) toegepast onder een gebouw in een dichtstedelijke context.

OUD EN NIEUW GAAN DUURZAAM SAMEN

 

Datum

2015

Project

Fase 1 Masterplan Sint Vincentiusziekenhuis

Klant

GasthuisZusters Antwerpen vzw

Plaats

×

Actieve projecten.

Antwerpen

Omschrijving

Uitbreiding algemeen ziekenhuis met integratie en restauratie van een beschermde kapel,..