Datum

2019

Project

masterplan Sint-Lucas Gent

Klant

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Plaats

×

Projecten.

Gent

Omschrijving

gefaseerde verbouwing & nieuwbouw van de Campus

Gefaseerde verbouwing & nieuwbouw van 15 OK-zalen, diverse verpleegafdelingen (waaronder acute, oncologisch, geriatrische, chirurgische, internistische; oncologische en revalidatatieafdelingen) labo’s, consultatieruimtes, onthaalfuncties, een dienst speodgevallen, een dienst medische beeldvorming, dagziekenhuis met 6 OK-zalen, een PET-centrum en dienst radiotherapie en duurzame investeringen in technieken.

AZ Sint-Lucas is de fusie van wat oorspronkelijk drie aparte Gentse ziekenhuizen waren: AZ Heilige Familie, AZ Sint-Vincentius en AZ Volkskliniek. Deze fusie groeide uit tot een grootschalig stedelijk ziekenhuis met 785 bedden klassieke hospitalisatie en 122 bedden in het dagziekenhuis.

AZ Sint-Lucas is de fusie van drie aparte Gentse ziekenhuizen

Om deze naburige ziekenhuizen met elkaar te verbinden tekenden we een eenduidige en organiserende kamstructuur uit die de basis vormt voor het masterplan. Deze kamstructuur was het resultaat van een doorgedreven analyse van de bestaande toestand, en de ambitie een flexibel ziekenhuis te realiseren. Dit binnenstedelijke ziekenhuis heeft beperkte uitbreidingsmogelijkheden. De compacte centrale as structureert de vele circulatiepatronen binnen het ziekenhuis. Hierop takken verschillende lobben aan. Op een eenvoudige manier kunnen deze lobben verbouwd of toegevoegd worden aan de kamstructuur, zonder de werking van het ziekenhuis al te veel te storen. Op die manier is AZ Sint-Lucas in constante transitie, en klaar voor een hoogtechnologische toekomst.

Deze structuur is uitermate helder en flexibel, en maakt een uitvoering in verschillende fasen mogelijk. Ook de steeds wijzigende tendensen binnen de zorg kunnen binnen dit infrastructureel kader worden gerealiseerd. Dit masterplan vormt dan ook de drager van de gefaseerde vernieuwing, uitbreiding en verbinding van dit ziekenhuis.

Datum

2019

Project

masterplan Sint-Lucas Gent

Klant

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Plaats

×

Actieve projecten.

Gent

Omschrijving

gefaseerde verbouwing & nieuwbouw van de Campus