Datum

2024

Project

Welzijnswijk Leiehome Drongen

Klant

Sint. Regina’s Godshuis vzw

Plaats

×

Projecten.

Drongen

Omschrijving

Realisatie van een Intergenerationele zorgzame Welzijnswijk

Een Intergenerationele zorgzame buurt

In de dorpskern van Baarle-Drongen realiseerden we een welzijnswijk waar verschillende typewoningen ondersteund worden met diensten en winkels. Dit masterplan voor de ontwikkeling van een innovatief ruimtelijk zorgconcept houdt rekening met het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de dorpskern. Het demografisch-flexibel bouwconcept maximaliseert de faciliteiten voor professionele assistentie én mantelzorg voor zorgbehoevende (oudere) bewoners, duurzaam geïntegreerd binnen de gemeenschap.

Aanvullend worden er 35 grondgebonden woningen gebouwd met private partners. We zetten sterk in op flexibiliteit. De 59 zorgwoningen zijn bedoeld voor zowel ouderen als zorgvragers via begeleid wonen. Een van de niveau’s in het gebouw wordt tijdelijk ingericht als groepswoning voor het woonzorgcentrum. In de plinten van de volumes werden een dienstencentrum, kinderdagverblijf en 3 handelsruimtes geïntegreerd.

Binnen de wijk bouwen we ook 14 appartementen. Even belangrijk is de niet-bebouwde ruimte op het terrein. Het open akkerland is kenmerkend voor Baarle-Drongen.

59 zorgwoningen, 14 reguliere woningen, LDC, commerciële functies,  KDV en 51 ondergrondse parkings

 

We behouden groene randen en open doorzichten en fietsassen doorheen de wijk. De gebouwen bakenen buitenruimtes af waar mensen elkaar van nature ontmoeten. We behouden zones met natte natuur om de identeit van de plek te respecteren. We stonden als kantoor in voor masterplan, het vegunningsproces in overleg met de kwaliteitskamer Gent, de aanbesteding en de realisatie van het project.

Datum

2024

Project

Welzijnswijk Leiehome Drongen

Klant

Sint. Regina’s Godshuis vzw

Plaats

×

Actieve projecten.

Drongen

Omschrijving

Realisatie van een Intergenerationele zorgzame Welzijnswijk