Datum

2023

Project

Sint-Lodewijk Fase 2 Wetteren

Klant

Sint-Lodewijk vzw

Plaats

×

Projecten.

Wetteren

Omschrijving

Renovatie en Restauratie van schoolgebouw voor BuBaO (Buitengewoon bijzonder basisonderwijs) en BuSO

Gefaseerde verbouwing van het oude schoolgebouw

De verbouwing van het oude schoolgebouw van Sint-Lodewijk betreft ingrijpende bouwwerken die gefaseerd over een periode van 3 jaar werden uitgevoerd. Het vormde een grote uitdaging om gedurende het volledige bouwtraject de campus draaiende te houden.

De oude schoolgebouwen van de Zusters Van Liefde werden volledig aangepast, gerenoveerd en vernieuwd en voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften en noden van leerlingen met een motorische beperking. Hierbij werd maximaal rekening gehouden met de integrale toegankelijkheid, functionaliteit en alle eisen qua brandveiligheid en ventilatie. Er werd ook sterk ingezet op duurzaamheid. De bouwwerken (fase 2) kaderen in het strategisch beleidsplan van Sint-Lodewijk en in de verdere ontwikkeling en uitbouw van de werking. Eerder werd op de campus Kwatrecht een up-to-date internaatsgebouw gerealiseerd en in de wijk Diepenbroek werd een woon-zorggebouw gerealiseerd voor 22 volwassen bewoners.

De realisatie van het schoolproject is complex omdat het zowel een nieuwbouw als verbouwing betreft en de site ook een historische waarde heeft, waarbij een deel door erfgoed als beschermd dorpsgezicht werd erkend. Hier ging dan ook een jarenlange voorbereiding van het bouwteam aan vooraf, waarbij verschillende scenario’s en concepten op tafel lagen. Deel A in deze fase van het masterplan is de afbraak van de ‘villa’ aan de straatkant en van een deel van de huidige keuken. Daarna wordt een nieuw onthaal gebouwd en komen er heel wat functionele klaslokalen in de ‘villa’. In deel B staan een nieuwe verbindingsgang, een nieuwe eetzaal, kinézaal en een dakterras op de planning. De scholen van Sint-Lodewijk krijgt via overheidssubsidies van AGION ongeveer 65% van de kostprijs van dit ambiteuze project terugbetaald.

een complexe verbouwing op een site met historische waarde

Datum

2023

Project

Sint-Lodewijk Fase 2 Wetteren

Klant

Sint-Lodewijk vzw

Plaats

×

Actieve projecten.

Wetteren

Omschrijving

Renovatie en Restauratie van schoolgebouw voor BuBaO (Buitengewoon bijzonder basisonderwijs) en BuSO