Datum

2016

Project

Nieuwe campus Internationale School

Klant

International School Ghent vzw

Plaats

×

Projecten.

Gent

Omschrijving

Deels slopen bestaande, deels renoveren bestaande, ontwerpen nieuwbouw kleuter en lagere school

De internationale school werd opgestart in 2012 door UGent, VIB, Barco en Volvo met de steun van Voka, de provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen en de steden Gent en Kortrijk. De doelstelling is om Oost- en West-Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra aantrekkelijker te maken voor buitenlandse werknemers door het aanbieden van internationaal onderwijs voor hun kinderen.

Gezien het grote succes was er nood aan een nieuw en modern schoolgebouw. Hiertoe werd een terrein met vervallen loodsen van UGent ter beschikking gesteld. De gebouwdelen langs de straatzijde worden gerenoveerd ten behoeve van sportinfrastructuur, administratie en opslag.

De centrale bouwval werd gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw met klassen en polyvalente ruimte volgens het specifieke eisenprogramma voor internationaal onderwijs met de nadruk op multifunctioneel ruimtegebruik. De bestaande bomen worden maximaal behouden.

 

VAN BOUWVALLIGE SPOOKSITE TOT BRUISENDE INTERNATIONALE SCHOOL

Datum

2016

Project

Nieuwe campus Internationale School

Klant

International School Ghent vzw

Plaats

×

Actieve projecten.

Gent

Omschrijving

Deels slopen bestaande, deels renoveren bestaande, ontwerpen nieuwbouw kleuter en lagere school