Datum

2018

Project

Nieuwbouw WZC Zuiderlicht

Klant

O.C.M.W. Gent

Plaats

×

Projecten.

Gent

Omschrijving

Nieuwbouw woonzorgcentrum met 144 woongelegenheden, waarvan 10 plaatsen kortverblijf

De kernidee van het project is een woonzorgcentrum te creëren dat “ normaal wonen”, ondersteund door zorgfaciliteiten centraal stelt.

De woongelegenheden beschikken over alle praktische eigenschappen van een gangbare woning. Ondanks het grootschalige complex wordt er maximaal afgestemd op het kleine schaalniveau en de specifieke noden van de individuele bewoner. Het thuisgevoel, de huiselijkheid, de gastvrijheid en de huiselijke warmte worden zo dicht mogelijk benaderd en de zorgverstrekking wordt naar de achtergrond geschoven.

Het complex en het gehele projectgebied wordt op duurzame wijze ontwikkeld, op gebied van ruimte- en materiaalgebruik, energieverbruik en waterhuishouding. Het project werd ontworpen verankerd en verweven in zijn omgeving, daarom werd geopteerd voor een open en visueel toegankelijke morfologie, waarrond in het lanschapsconcept het patroon van velden en bomen wordt doorgetrokken. Ramen tot op de vloer zorgen dat de bewoners er maximaal van kunnen genieten. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Arch & Teco.

 

BEWONERSCOMFORT STAAT CENTRAAL

Datum

2018

Project

Nieuwbouw WZC Zuiderlicht

Klant

O.C.M.W. Gent

Plaats

×

Actieve projecten.

Gent

Omschrijving

Nieuwbouw woonzorgcentrum met 144 woongelegenheden, waarvan 10 plaatsen kortverblijf