Datum

2016

Project

Internaat Louisville

Klant

Sint-Lodewijk vzw

Plaats

×

Projecten.

Wetteren

Omschrijving

Slopen van bestaande gebouwen, gefaseerde nieuwbouw Louisville met 72 verblijven

Het project omvat de afbraak van twee bestaande gebouwen, een nieuwbouw internaat Louisville met 72 verblijven, een grondige verbouwing van het bestaande internaatsgebouw Klaverwei waarmee de nieuwbouw één geheel vormt, de aanleg van het terrein met fietsenstallingen, parkeerplaatsen, een nieuwe afvalberging en hoogspanningscabine.

Sint Lodewijk vzw is een school met internaatfaciliteiten is een instituut voor kinderen met beperkingen langs de Schelde in Kwatrecht. Om de verouderde infrastructuur te vervangen werd een masterplan uitgedacht waarbinnen dit project kadert. Het nieuwe internaat bevat 72 kamers en werd in 2 fases uitgevoerd om de internaatscapaciteit op de site te waarborgen. De nieuwbouw is toegankelijk op twee niveaus, zodat er bij wijze van spreken twee gelijkvloerse niveaus zijn die voor de evacuatie kunnen dienen. De laagste verdieping is bereikbaar via de engelse koer aan de zijde van de Schelde. De eerste verdieping is toegankelijk via de bruggen aan de andere zijde van het gebouw. Er wordt tevens reeds geanticipeerd om het door de dienst Waterwegen en zeekanalen geplande jaagpad eveneens toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers via een nieuwe hellingsbaan. Ondanks het sterk hellende terrein richting de Schelde werd alles drempeloos toegankelijk gemaakt, minstens conform het decreet, maar meestal nog beter gezien de specifieke doelgroep (motorische beperkingen).

Het concept is erin geslaagd om elke kamer lateraal zicht te geven op de Schelde en de omgeving, wat een verruimende blik biedt voor de minder mobiele jongeren die er verblijven.

 

EEN GEBOUW MET 2 GELIJKVLOERSE VERDIEPINGEN EN ZICHT OP DE SCHELDE

Datum

2016

Project

Internaat Louisville

Klant

Sint-Lodewijk vzw

Plaats

×

Actieve projecten.

Wetteren

Omschrijving

Slopen van bestaande gebouwen, gefaseerde nieuwbouw Louisville met 72 verblijven