Datum

2019

Project

AZ Oostende

Klant

AZ Oostende vzw

Plaats

×

Projecten.

Oostende

Omschrijving

Uitbreiding en ombouw van het ziekenhuis en één-campus realisatie

Een ziekenhuis in relatie tot zijn omgeving

Uitbreiding en ombouw van het ziekenhuis tot één-campus realisatie

Voor A.Z. Oostende  (A.Z. Damiaan) werd een concept uitgewerkt voor de samensmelting van campus St. Jozef en het H. Hart tot één nieuwe campus. Een nieuw, hoognodig medisch-technisch blok diende naadloos aan te sluiten met de bestaande gebouwen. In een eerste fase werd een parkeergebouw voorzien om tijdens de werken de parkeerdruk op de omgeving maximaal op te vangen. In de aansluitende fasen werden twee identieke verpleegblokken in T-vorm en een voorbouw met dagziekenhuis gebouwd.

In de laatste fase werd de resterende vleugel van het ziekenhuis gerenoveerd en een nieuwe vleugel aangebouwd voor psychiatrie, een parkeergebouw voor het personeel en de omgeving werd aangelegd. De open ontvangsthal met daklicht en panoramische liften loopt over in een onthaalruimte met zicht op het cafetaria op een lagergelegen niveau en een groot binnenplein.

De kamers kijken voornamelijk uit op de omgeving van het Leopoldpark en zitten alle aan de zonnekant. De hotfloor bevindt zich aan de kant van de spoorweg (noord) en heeft een eigen bereikbaarheid. Door een slim gebruik van kleuren en materialen wordt de grootschaligheid van het gebouw doorbroken. De binnenfuncties werden op transparante wijze in de architectuur ingewerkt om meer duidelijkheid in het gebouw te brengen. Tijdens de uitvoering van de omgevingswerken van project 5-6 werd beslist om ook een park aan te leggen tussen het bestaand inkomplein en de omgevingswerken. Deze uitbreiding op onze opdracht werd opgenomen als een verrekening bij de oorspronkelijke werken.

 

“MAXIMAAL COMFORT VOOR PATIËNT EN BEZOEKER”

 

In de laatste fase voor de nieuwbouw van AZ Oostende (AZ Damiaan) project 5 en 6 was het tweede deel van de omgevingsaanleg voorzien (fase 1 & 2).
Deze aanleg situeert zich rond het personeels parkeergebouw met de aanleg van een nieuwe toegangsweg en een zeewaterkering (fase 1a: 1.821,8m²), de afdeling psychiatrie, dialyse en revalidatie.

Het ontwerp van deze zone bestaat een open karakter voorzien met afgesloten tuinen voor zijn specifieke doelgroepen zoals de psychiatrie-, psychogeriatrie-, en revalidatietuin.
Deze tuinen zijn uitgewerkt op maat van en voor zijn specifieke gebruikers met oog voor, en volgens de richtlijnen van de Healing Garden filosofie.
Naast de tuinen werd in dit concept ook de nodige voorbehouden parkeerplaatsen geïntegreerd, een zone voor halen en brengen met bijhorend inkomplein en een groen voorplein.

De psychiatrie tuin (fase 1b: 1.623,9 m²)

Deze afgesloten tuin voorzien van “stille” ruimtes als ook van spel en doe gelegenheden, voorzien als belevingstuin om alle zintuigen te prikkelen. Zoals een schaakplein, pingpong tafel, grasveld voor balspel en een zone met verhoogde plantbakken en tuinier gelegenheden.

Inkomplein met toegang en bijhorende voorbehouden parkeerplaatsen (fase 2a: 4.837,2 m²)
Deze openbare zone is voorzien van een rustgevend inkomplein waarbij er een zone werd geïntegreerd voor halen & brengen rond een soort rotonde.
Op dit inkomplein is er centraal een borrelsteen ingeplant, die als het ware een druppel is die in het water valt waarbij golvende rimpels uitwaaieren in de naastliggende tuinen.
Deze “golven” worden geaccentueerd door wit betonnen zitelementen afgewisseld met witte betonnen tegels met houtmotief.
Door deze speling van patronen en elementen wordt de beleving en ervaring van deze site op ooghoogte of vanuit de hoger gelegen kamers anders ervaren en opnieuw geprikkeld.

De revalidatietuin (fase 2a: 191,3m²)

is voorzien van verschillende hellingen, trappen en loopvlakken met andere ondergronden.

De psychogeriatrie tuin (fase 2a: 717,2 m²)

is voorzien van zit en rustplaatsen, petanqueveld, speelreken en verhoogde plantbakken voorzien als doe en belevingstuin om alle zintuigen te prikkelen.

Het voorplein (fase 2b: 2.509,1 m²)

Tijdens de uitvoering van de werken heeft de bouwheer gebruik gemaakt van de gelegenheid om een groen voorplein te voorzien (als meerwerk) op de voormalige kloostersite.
Deze groene opening zorgt voor een rustgevende verbinding en een aangename plaats om te vertoeven tussen de hoofdinkom en inkom revalidatie/dialyse.
In dit voorplein is een gedenkplaat voor de “Zwartzusters van Bethel” geïntegreerd in het concept samen met een kunstwerk van Luk Van Soom en enkele waardevolle bomen uit het voormalige kloostertuin.

Datum

2019

Project

AZ Oostende

Klant

AZ Oostende vzw

Plaats

×

Actieve projecten.

Oostende

Omschrijving

Uitbreiding en ombouw van het ziekenhuis en één-campus realisatie